INVESTEREN IN POSITIEVE IMPACT

TOMAS DE GROOTE (SIF)
14 NOVEMBER11u00 - 13u00

"Zoek geld, vind niks - zoek waarde, vind geld”

Sociale investeerders zijn organisaties die financieel en niet-financieel investeren in de realisatie van positieve impact van andere sociale organisaties. Daarom werkte Tomas de laatste jaren samen met stichtingen, vzw’s, overheden, koepelorganisaties, impact investeerders en bedrijven om na te gaan hoe sociale investeerders en organisaties de zoektocht naar impact beter op elkaar af kunnen stemmen en hoe ze daarover in dialoog kunnen gaan.

Tomas geeft een inleiding over het begrip ‘maatschappelijke impact’, de mogelijke alternatieve financieringsmodellen voor middenveldorganisaties en de manier waarop sociale investeerders en sociale organisaties samen impactgericht (kunnen) werken. Daarna word je uitgenodigd om deel te nemen aan gesprekstafels over de verschillende financieringsmodellen.

Je kan in gesprek gaan met experten over crowdfunding, equity geefgeld en social impactbonds.