top of page

Waarom keren mensen politiek de rug toe?

09:00

Onthaal

09:45

Welkom

DEMOCRATIE IN GEVAAR?

programma

donderdag

11:15

Het politiek vertrouwen staat vandaag op een laag pitje, of dat wordt toch zo aangenomen. Maar hoe laag is dat pitje precies? En was het vroeger dan zo veel beter? Ligt het politiek vertrouwen lager dan in andere landen? En waarom is dat dan precies?

12:00

Amir Bachrouri staat als (uittredend) voorzitter van de Vlaamse jeugdraad op een kruispunt in het politieke speelveld. Als jonge student praat hij met oude rotten in het vak, als voorzitter met beleidsmakers, ... als afsluiter van de voormiddag reflecteert hij vanuit deze positie op de kloof tussen burger en politiek.

COMPLEXE VERANDERING LOKAAL HAALBAAR MAKEN

13:30

Wat zijn de jobs en de sectoren die we echt nodig hebben? Welke sectoren zijn zo essentieel dat ze best anders - buiten de marktwerking om - georganiseerd worden. Zijn die sectoren ook klaar om een bijdrage te leveren aan de sociaal-ecologische transitie?

De gezondheidskloof door een nieuwe bril bekijken

13:30

CM heeft de gezondheidskloof tot op wijkniveau zichtbaar gemaakt. Vraag is of de klassieke aanpak van de gezondheids- en welzijnssector volstaat om deze kloof te verkleinen.

An Verheyen, Peter Bosschaert &

Karolien Huyghe

Gedeeld ruimtegebruik: commonism to the rescue!

13:30

Het wegtrekken van diensten uit zowel stadswijken als kleinere dorpscentra leidt niet alleen tot leegstand, maar laat ook minder mobiele delen van de bevolking in de kou. Maar wat als we anders naar deze ruimte zouden kijken? Vanuit een gedeeld gebruikersperspectief kan er misschien weer meer?

Bruggen naar een nieuwe mobiliteit: een wandeling langs Goodmove in Schaarbeek

13:30

De nieuwe circulatieplannen in Brussel doen al een jaar lang stof opwaaien. Heel het land is inmiddels bekend met Good Move, en dan vooral het hevige protest daartegen. Uitgerukte verkeersborden, afgebroken verkeersfilters, verstoorde gemeenteraden: in Schaarbeek met name lopen de gemoederen tussen voor- en tegenstanders hoog op.

 

Maar wat is er nu precies aan de hand? Wat willen die circulatieplannen nu precies veranderen? Van waar komt nu dat hevige protest? Komen de voorstanders ook nog aan het woord? Kunnen er bruggen gebouwd worden tussen fietsers, voetgangers en automobilisten?

 

Schaarbekenaar Pieter Fannes neemt ons mee op een wandeling door de gemeente. Hij leidt ons rond langs de fietspaden, tramsporen en kruispunten van Schaarbeek, en wijdt ons in in de geheimen van de Brusselse mobiliteit.

15:10

België heeft een verouderende bevolking in oude woningen. De vergrijzing stelt enorme uitdagingen aan ons woonbeleid. Een woonplaats op de oudere dag moet namelijk voldoen aan heel wat specifieke noden, denk maar aan alles wat toegankelijkheid betreft. Maar een woonplaats is meer dan een dak alleen. Is de woning voldoende bereikbaar bijvoorbeeld? Zijn er voldoende voorzieningen in de omgeving? Bevordert de woonplaats de sociale contacten?

 

Vast staat dat de vergrijzing niet alleen aanpassingen van woningen zal vragen, maar ook aanpassingen van onze woonvormen, onze woonattitudes en het beleid . In deze sessie gaan we in op die uitdagingen en stellen we ons de vraag hoe we een brug kunnen slaan naar de toekomst. Onderzoekers Ann Petermans en Elke Ielegems presenteren de eerste bevindingen uit hun lopend onderzoek naar innovatieve woonconcepten.

Klimaatverandering en ongelijkheid:

op zoek naar rechtvaardige oplossingen

15:10

Peter Cousaert

Plan samenleven onder de loep

15:10

Met het 'plan samenleven wil minister Somers lokale besturen ondersteunen adhv 24 acties die het samenleven in diversiteit bevorderen. Waar staan we vandaag? Waar zien we mogelijkheden/pijnpunten?

Wie op weg is, is gezien - Camera-WANDELING

in Schaarbeek

Met ‘Wie op weg is, is gezien’ wil Beweging.net het maatschappelijk debat over het gebruik van camera’s in publieke ruimte aanzwengelen. Niet omdat we tegen zijn, wel omdat we ons beter bewust moeten zijn wat de impact is. Wat registreren die camera’s? Wat gebeurt er met die informatie? En hoeveel staan er zo op een gemiddelde wandeling door Schaarbeek? Wouter Van Dyck neemt jullie mee op camerasafari.

15:10

Netwerkreceptie

16:30

bottom of page