top of page

SANDRA DERIEUW

hoofddocent Economische Geografie en co-directeur

Public Affairs bij CM

Sandra Derieuw is directeur Politiek en Beleid bij CM en heeft jarenlang gewerkt op Vlaams kabinet van de minister van Welzijn. De studie van CM toont haarfijn aan tot op wijkniveau hoe de gezondheidsproblemen toenemen naarmate het gemiddeld inkomen in een wijk daalt. Een ongemakkelijke waarheid, die ook een nieuwe aanpak vergt.

Sandra Derieuw.png
Dominique Willaert.png
Dirk Van de Poel.png

DIRK VAN DE POEL

transitiemanager en senior adviser Zaakvoerder de Washond, bureau voor transitiepraktijk

Dit bureau biedt ondersteuning aan ondernemingen, overheden en civiele organisaties in het ontwikkelen van transitie strategieën en het begeleiden van complexe transformatieprocessen onder meer door het opzetten van transitiearena’s. Met die bril keek hij ook naar de zorgsector en de transitie die daar nodig is om de uitdagingen aan te pakken.

DAVID BASSENS

hoofddocent Economische Geografie en co-directeur

van Cosmopolis, Centre for Urban Research

In zijn boek ‘De essentiële economie’ beargumenteert hij dat de essentiële economie de basis vormt van een nieuw sociaal contract tussen burger en staat van waaruit een sociaal rechtvaardige en ecologische transitie kan worden gelanceerd.

David Bassens.png
Amir Bachrouri.png

AMIR BACHROURI

voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad

Laatste jaar

dr. SILKE GOUBIN

senior onderzoeker- HIVA

Ze doet onderzoek naar sociaal beleid, migratie en publieke opinie. In 2021 verdedigde ze haar doctoraat ‘The politics of inequality’ over de link tussen ongelijkheid en politiek vertrouwen.

Silke Goubin.png

De Sprekers

Dominique Willaert.png
dominique_willaert_edited.jpg

DOMINIQUE WILLAERT

Belgisch opiniemaker, auteur, scenarist en theater- en filmmaker. 

Hij was tot 2022 actief als artistiek leider van Victoria Deluxe, en was als activist betrokken bij Hart boven Hard en de 8 mei-coalitie. 

Als auteur had hij al ‘Laten we beginnen’, over hoe jongeren de toekomst proberen vorm te geven, en ‘Dansen op een ziedende vulkaan- Een onderzoek naar het onbehagen en woede in onze cultuur’ op zijn palmares, een mooie aanloop naar het onderzoek waarvoor we hem hier uitnodigen: een tocht van 4 maanden door de Denderstreek, om beter te begrijpen wat mensen naar extreemrechts drijft.  

Meer info.

Donderdag 10:00

Donderdag 11:15

Amir Bachrouri

Donderdag 12:00

David Bassens

Donderdag 13:30

Dirk Van de Poel

Donderdag 13:30

Sandra Derieuw

Donderdag 13:30

Dominique Willaert.png
Pieter Fannes.png

PIETER FANNES

illustrator en historicus

Hij zet zich als burgeractivist in voor meer verkeersveiligheid. Hij woont met zijn gezin in Schaarbeek.

Donderdag 13:30

Pieter Fannes
Dominique Willaert.png
Jan De Pauw.png

JAN DE PAUW

projectingenieur bij Ecopower cvba, een burgercoöperatie voor hernieuwbare energie.

Met het project Power Up in Eeklo maakt de coöperatie in samenwerking met de stad Eeklo en sociale partners lokaal geproduceerde windenergie toegankelijk voor gezinnen in energiearmoede. 

Elke Ielegemss

Donderdag 15:10

dr. ELKE IELEGEMS

onderzoeker aan de Faculteit Architectuur van de UHasselt.

Met het HOUSE-onderzoeksproject peilt zij naar de link tussen welbevinden en de woonomgeving van ouderen. Ze onderzoekt welke innovatieve woonvormen een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen van de toekomst.

Elke Ielegems.png

Donderdag 15:10

Dominique Willaert
Silke Goubin
Jan De Pauw

Donderdag 15:10

ADELINE OTTO

onderzoekster aan het Centrum voor Sociologisch Onderzoek van de KU Leuven

Ze bestudeert onder meer de verhouding tussen sociale ongelijkheid en klimaatverandering. In 2022 schreef ze, samen met professor Wim Van Lancker, het klimaatessay ‘Waarom gele hesjes niet met een bakfiets rijden’.

Adeline Otto.png

Donderdag 15:10

Adeline Otto
Dominique Willaert.png
Pieter Hilhorst.png

PIETER HILHORST

publicist, presentator & politicus in Nederland

Hij was wethouder in Amsterdam, presenteerde het VARA-programma De Ombudsman, dat opkwam voor mensen die overhoopliggen met de overheid. Als actie-onderzoeker en consultant adviseert hij overheidsinstanties over dit onderwerp. Voor De Correspondent schrijft hij over mensen die zijn vastgelopen in het bureaucratisch moeras. 

VRIJDAG 9:45

Pieter Hilhorst

FILIP DE RYNCK

prof emeritus aan de Universiteit Gent

Hij werkte mee aan het traject Toekomstbeeld voor lokale besturen. De centrale vraag is welke bestuurskracht en schaal heeft de gemeente optimaal om de uitdagingen aan te kunnen? 

Filip De Rynck.png
Filip De Rynck

VRIJDAG 10:30

Dominique Willaert.png
Eva Rovers.png

EVA ROVERS

schrijver en mede-oprichter van Bureau Burgerberaad

In haar meest recente boek ‘Nu is het aan ons. Oproep tot echte democratie’, houdt ze een gloedvol betoog om de politiek niet uitsluitend aan politici over te laten. 

VRIJDAG 11:30

Eva Rovers

KAROLIEN HUYGE

stadscoördinator Antwerpen bij Beweging.net 

Karolien Huyghe.png

VRIJDAG 13:30

Karolien Huyghe
Dominique Willaert.png

DONDERDAG & vrijdag

Wouter Van Dyck
Dominique Willaert.png

BENJAMIN DELORI & MAYA MAES

BRAL

meer info

Bral.png
bottom of page