top of page

… een kleine geschiedenis

Gegroeid vanuit ‘De Sociale Week’, is ID-dagen op dit moment een tweejaarlijks evenement waarop we met Beweging.net en partners een thema uitlichten en van verschillende kanten benaderen. We mikken daarbij op nieuwe inzichten, werkende voorbeelden en frisse ideeën.

... 2023

Is het jaar waarop de voorbereiding van een verkiezingsjaar de agenda’s beheert. Maar we merken dat niet iedereen hier warm van wordt. Steeds meer mensen voelen zich niet meer verbonden met ‘politiek’, voelen zich niet gehoord, laat staan vertegenwoordigd. Nu voor de gemeenteraadsverkiezingen ook de opkomstplicht is weggevallen is de kans nog groter dat meer mensen afhaken en de kloof met de ‘achterblijvers’ nog groter (en reëler) wordt.

Tijdens de ID-dagen gaan we op zoek naar oorzaken en recepten, zonder te veroordelen, constructief en positief.

Donderdag 19 oktober

… Democratie in gevaar? Een analyse vanuit praktijkverhalen.

Dominique Willaert opent de ID-dagen met het verhaal over zijn onderzoek in de Denderstreek, waar het gevoel van ‘in de steek gelaten worden’ steeds meer kiezers naar extreem rechtse partijen jaagt.

Silke Goubin deed hier onderzoek over, en Amir Bachrouri staat als voorzitter van de Vlaamse jeugdraad tussen de wereld van jongeren en politiek.

 

… Een lokaal draagvlak voor complexe transities?

Het is niet omdat je weet wat er moet gebeuren, dat je er draagvlak voor kan vinden. Complexe transities worden tegengehouden door allerhande actiecomités zonder specifieke politieke kleur, maar mét overtuiging. We koppelen enkele uitdagingen aan goede praktijken, om er inspiratie uit te halen waarmee lokale impact meer kans heeft op slagen.

De uitdagingen: klimaatoplossingen, mobiliteitsvraagstukken, opvangnoden, generatie- en gezondheidskloven, de essentiële economie en de vage grens tussen veiligheid en recht op privacy.

 

Vrijdag 20 oktober

Wat kan je verwachten op de ID-dagen 2023

… Is nabij dan echt beter?

Wat is de juiste schaal voor beleid en burgerbetrokkenheid?

In Nederland ‘experimenteerden’ ze al langer met decentralisatie in de gezondheidszorg. Pieter Hilhorst (NL-De Correspondent) onderzocht of deze de belofte kon waarmaken van grotere efficiëntie en betere zorg (spoiler: dat deed het niet). Wat kunnen we daaruit leren voor ons land?

Eva Rovers (NL-Bureau Burgerberaad) houdt een gloedvol betoog om politiek niet uitsluitend aan politici over te laten. In de namiddag leggen we ons eigen experiment met burgerparticipatie naast haar betoog, en laten we jullie meedenken.

Als het dan over opschalen of downsizen van beleidsniveaus gaat, kunnen we niet rond gemeentelijke fusies: ook hier is de vraag naar de juiste schaal relevant.

Over die ‘politiek dicht bij burgers’ willen we als divers netwerk graag de koppen bij elkaar steken, door in netwerktafels bepaalde thema’s uit te diepen, met concrete vragen en suggesties als insteek.

En tot slot geven we het woord aan een wakkere burger met humor, die zijn net iets ludiekere visie op het thema geeft.

bottom of page